VERSUS THE EARTH
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

VERSUS THE EARTH

Thể Loại Truyện : Horror, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 13-10,2017 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 894

Tóm tắt:

Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này?!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 21

13/10/2017

Chapter 20

20/09/2017

Chapter 19

20/09/2017

Chapter 18

01/09/2017

Chapter 17

31/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

26/08/2017

Chapter 14

26/08/2017

Chapter 15

26/08/2017

Chapter 16

26/08/2017

Chapter 17

31/08/2017

Chapter 18

01/09/2017

Chapter 19

20/09/2017

Chapter 20

20/09/2017

Chapter 21

13/10/2017
Top