Viên đá của Nirvana
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Viên đá của Nirvana

Thể Loại Truyện : Fantasy, Mystery, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 19-07,2015

Ngày cập nhật: 19-07,2015 (5 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 206

Tóm tắt:

Tương truyền có hòn đá sẽ ban cho ta những điều ước,…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5 - End

19/07/2015

Chapter 4

19/07/2015

Chapter 3

19/07/2015

Chapter 2

30/04/2015

Chapter 1

30/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/04/2015

Chapter 2

30/04/2015

Chapter 3

19/07/2015

Chapter 4

19/07/2015

Chapter 5 - End

19/07/2015
Top