VinLand Saga
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

VinLand Saga

Thể Loại Truyện : Drama, Historical, Seinen, Action

Ngày tạo: 18-10,2015

Ngày cập nhật: 18-10,2015 (106 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,338

Tóm tắt:

Câu truyện bắt đầu với một băng Viking được dẫn dắt bởi một gã xảo quyệt tên là askeladd,và cậu thiếu niên thorfinn mang nặng mối thù truyền kiếp với askeladd,bọn họ đã lợi dụng bọn người pháp tranh đấu lẫn nhau để cướp đoạt của cải,châu báu Xuyên suốt câu chuyện là câu truyện lịch sử về các vị vua bắc âu thời chiếm đóng anh quốc,về lòng dũng cảm,và sức mạnh của người bắc âu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 106

18/10/2015

Chapter 105

18/10/2015

Chapter 104

01/08/2014

Chapter 103

26/07/2014

Chapter 102

17/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/11/2011

Chapter 2

15/11/2011

Chapter 3

15/11/2011

Chapter 4

15/11/2011

Chapter 5

15/11/2011

Chapter 6

15/11/2011

Chapter 7

15/11/2011

Chapter 8

15/11/2011

Chapter 9

15/11/2011

Chapter 10

15/11/2011

Chapter 11

15/11/2011

Chapter 12

15/11/2011

Chapter 13

15/11/2011

Chapter 14

15/11/2011

Chapter 15

15/11/2011

Chapter 16

15/11/2011

Chapter 17

15/11/2011

Chapter 18

15/11/2011

Chapter 19

15/11/2011

Chapter 20

15/11/2011

Chapter 21

15/11/2011

Chapter 22

15/11/2011

Chapter 23

15/11/2011

Chapter 24

15/11/2011

Chapter 25

15/11/2011

Chapter 26

15/11/2011

Chapter 27

15/11/2011

Chapter 28

15/11/2011

Chapter 29

15/11/2011

Chapter 30

15/11/2011

Chapter 31

15/11/2011

Chapter 32

15/11/2011

Chapter 33

15/11/2011

Chapter 34

15/11/2011

Chapter 35

15/11/2011

Chapter 36

15/11/2011

Chapter 37

15/11/2011

Chapter 38

15/11/2011

Chapter 39

15/11/2011

Chapter 40

15/11/2011
Top