Violence Jack: King of Brutes
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Violence Jack: King of Brutes

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 16-04,2013

Ngày cập nhật: 16-04,2013 (4 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 243

Tóm tắt:

1 TRẬN ĐỘNG ĐẤT SIÊU MẠNH ĐÃ HỦY DIỆT BỀ MẶT TRÁI ĐẤT, BIẾN TẤT CẢ THÀNH 1 ĐỐNG HOANG TÀN !! CHỈ CÒN SÓT LẠI 1 KHU RỪNG RẬM NHIỆT ĐỚI, NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT CHỈ CÒN CÁCH CHẠY VỀ ĐÓ ... NHƯNG, HỌ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI 1 BỘ LAC ĐIỀU KHIỂN NHỮNG LOÀI THÚ HOANG DÃ DỮ TỢN KHỦNG KHIẾP...!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

16/04/2013

Chapter 3

16/04/2013

Chapter 2

16/04/2013

Chapter 1

16/04/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/04/2013

Chapter 2

16/04/2013

Chapter 3

16/04/2013

Chapter 4

16/04/2013
Top