Virgin Blood - Hiiro No Bansan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Virgin Blood - Hiiro No Bansan

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 5

Số lần đọc: 275

Tóm tắt:

Papa không phải là papa ruột... Papa là một .... Anh ấy nuôi tôi để...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016
Top