Vợ tôi là Hổ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vợ tôi là Hổ

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 16-11,2015

Ngày cập nhật: 06-07,2018 (95 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,762

Tóm tắt:

Một tên đựa rựa bị đưa đi gặp một con hổ. Con Hổ hóa ra cô bé loli. Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây :))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 94

06/07/2018

Chapter 92

25/11/2017

Chapter 91

20/11/2017

Chapter 90

12/11/2017

Chapter 89

03/11/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/03/2015

Chapter 2

17/04/2015

Chapter 3

19/04/2015

Chapter 4

21/04/2015

Chapter 5

28/04/2015

Chapter 6

10/05/2015

Chapter 7

19/06/2015

Chapter 8

19/06/2015

Chapter 9

19/06/2015

Chapter 10

19/06/2015

Chapter 11

21/06/2015

Chapter 12

22/06/2015

Chapter 13

22/06/2015

Chapter 14

29/06/2015

Chapter 15

15/07/2015

Chapter 16

15/07/2015

Chapter 17

10/08/2015

Chapter 18

10/08/2015

Chapter 19

15/09/2015

Chapter 20

29/09/2015

Chapter 21

29/09/2015

Chapter 22

08/10/2015

Chapter 23

18/10/2015

Chapter 24

10/11/2015

Chapter 25

10/11/2015

Chapter 26

16/11/2015

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016
Top