Vocal Fate
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vocal Fate

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Shoujo, Other

Ngày tạo: 05-05,2014

Ngày cập nhật: 05-05,2014 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 284

Tóm tắt:

Đây là 1 câu chuyện xảy ra ở Hàn Quốc về:
- Một anh chàng sắp die...,
- Một cô gái yêu ca hát

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

05/05/2014

Chapter 2

21/12/2013

Chapter 1

21/12/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/12/2013

Chapter 2

21/12/2013

Chapter 3

05/05/2014
Top