Vocaloid Doujin Project
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vocaloid Doujin Project

Thể Loại Truyện : One Shot, Comedy

Ngày tạo: 01-03,2014

Ngày cập nhật: 01-03,2014 (26 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,205

Tóm tắt:

Tuyển tập doujin của tất cả các cp vocaloid, nhưng chủ yếu tập trung vào [B]RinLen[/B], [B]KaiMei[/B], [B]GakLuk[/B]a, [B]GumiGumiya[/B] trừ Miku. [s]Thỉnh thoảng sẽ có vài bonus doujin của Kagerou Day:lambam:[/s]

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 29

01/03/2014

Chapter 27

16/10/2013

Chapter 26

04/10/2013

Chapter 25

22/09/2013

Chapter 24

22/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/09/2013

Chapter 2

22/09/2013

Chapter 3

22/09/2013

Chapter 5

22/09/2013

Chapter 6

22/09/2013

Chapter 7

22/09/2013

Chapter 8

22/09/2013

Chapter 9

22/09/2013

Chapter 10

22/09/2013

Chapter 11

22/09/2013

Chapter 12

22/09/2013

Chapter 13

22/09/2013

Chapter 14

22/09/2013

Chapter 16

22/09/2013

Chapter 17

22/09/2013

Chapter 18

22/09/2013

Chapter 19

22/09/2013

Chapter 20

22/09/2013

Chapter 21

22/09/2013

Chapter 22

22/09/2013

Chapter 23

22/09/2013

Chapter 24

22/09/2013

Chapter 25

22/09/2013

Chapter 26

04/10/2013

Chapter 27

16/10/2013

Chapter 29

01/03/2014
Top