Vocaloid Love Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vocaloid Love Doujinshi

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 276

Tóm tắt:

RinLen, GumiGumo,... nói chung là lãng mợn~

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18.5

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 17.5

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17.5

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 18.5

27/11/2016
Top