Vocaloid short doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vocaloid short doujinshi

Thể Loại Truyện : School Life, Shoujo, Sports, Other, Comedy

Ngày tạo: 25-05,2013

Ngày cập nhật: 25-05,2013 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,420

Tóm tắt:

Các dj ngắn của Vocaloid được tập hợp và dịch lại, của rất nhiều tác giả. có một số dj textless nhé :D

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 35

25/05/2013

Chapter 34

25/05/2013

Chapter 33

25/05/2013

Chapter 32

25/05/2013

Chapter 31

04/07/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

04/07/2012

Chapter 1

04/07/2012

Chapter 2

04/07/2012

Chapter 3

04/07/2012

Chapter 4

04/07/2012

Chapter 5

04/07/2012

Chapter 6

04/07/2012

Chapter 7

04/07/2012

Chapter 8

04/07/2012

Chapter 9

04/07/2012

Chapter 10

04/07/2012

Chapter 11

04/07/2012

Chapter 12

04/07/2012

Chapter 13

04/07/2012

Chapter 14

04/07/2012

Chapter 15

04/07/2012

Chapter 16

04/07/2012

Chapter 17

04/07/2012

Chapter 18

04/07/2012

Chapter 19

04/07/2012

Chapter 20

04/07/2012

Chapter 21

04/07/2012

Chapter 22

04/07/2012

Chapter 23

04/07/2012

Chapter 24

04/07/2012

Chapter 25

04/07/2012

Chapter 26

04/07/2012

Chapter 27

04/07/2012

Chapter 28

04/07/2012

Chapter 29

04/07/2012

Chapter 30

04/07/2012

Chapter 31

04/07/2012

Chapter 32

25/05/2013

Chapter 33

25/05/2013

Chapter 34

25/05/2013

Chapter 35

25/05/2013
Top