Vocaloid Utau Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vocaloid Utau Doujinshi

Thể Loại Truyện : Romance, Comedy

Ngày tạo: 26-12,2012

Ngày cập nhật: 26-12,2012 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 562

Tóm tắt:

Hứa hẹn 1 doujin khá là bựa vì nó do 2 tên của bựa làm =)).Hàng đầu tay,mong mọi người chém nhẹ ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

26/12/2012

Chapter 15

25/11/2012

Chapter 14

25/11/2012

Chapter 13

25/11/2012

Chapter 12

24/11/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/11/2012

Chapter 2

24/11/2012

Chapter 3

24/11/2012

Chapter 4

24/11/2012

Chapter 5

24/11/2012

Chapter 6

24/11/2012

Chapter 7

24/11/2012

Chapter 8

24/11/2012

Chapter 10

24/11/2012

Chapter 11

24/11/2012

Chapter 12

24/11/2012

Chapter 13

25/11/2012

Chapter 14

25/11/2012

Chapter 15

25/11/2012

Chapter 16

26/12/2012
Top