Vòng Cấm Chết Người
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vòng Cấm Chết Người

Thể Loại Truyện : Horror, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 242

Tóm tắt:

Xem rồi biết... :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016
Top