Vong Linh Vương [Undead King]
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vong Linh Vương [Undead King]

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 11-02,2018 (192 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 1,436

Tóm tắt:

Cập nhật sau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 194

11/02/2018

Chapter 193

05/02/2018

Chapter 192

05/02/2018

Chapter 191

05/02/2018

Chapter 190

05/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016

Chapter 40

26/11/2016

Chapter 41

26/11/2016

Chapter 42

26/11/2016
Top