Vua pháp thuật
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vua pháp thuật

Thể Loại Truyện : Drama, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 21-02,2013

Ngày cập nhật: 21-02,2013 (44 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 667

Tóm tắt:

Truyện này mặc dù đả có người up nhưng đã drop tại chap 83 đáng lẻ mình phải up chap 84 cho đến chan cuối nhưng do một số bạn chưa xem nên mình sẻ up từ chap 1 đến full bộ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 47

21/02/2013

Chapter 46

21/02/2013

Chapter 45

21/02/2013

Chapter 44

18/02/2013

Chapter 43

18/02/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/01/2013

Chapter 2

31/01/2013

Chapter 3

31/01/2013

Chapter 4

31/01/2013

Chapter 5

31/01/2013

Chapter 6

31/01/2013

Chapter 7

31/01/2013

Chapter 8

31/01/2013

Chapter 9

31/01/2013

Chapter 10

31/01/2013

Chapter 11

31/01/2013

Chapter 12

31/01/2013

Chapter 13

31/01/2013

Chapter 14

31/01/2013

Chapter 15

31/01/2013

Chapter 16

02/02/2013

Chapter 17

02/02/2013

Chapter 18

02/02/2013

Chapter 19

03/02/2013

Chapter 20

03/02/2013

Chapter 21

04/02/2013

Chapter 22

04/02/2013

Chapter 23

04/02/2013

Chapter 24

05/02/2013

Chapter 25

05/02/2013

Chapter 26

05/02/2013

Chapter 27

06/02/2013

Chapter 28

06/02/2013

Chapter 29

06/02/2013

Chapter 33

09/02/2013

Chapter 34

09/02/2013

Chapter 35

09/02/2013

Chapter 36

14/02/2013

Chapter 37

14/02/2013

Chapter 38

14/02/2013

Chapter 39

16/02/2013

Chapter 40

16/02/2013

Chapter 41

16/02/2013

Chapter 42

18/02/2013

Chapter 43

18/02/2013
Top