Vua pháp thuật phần 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vua pháp thuật phần 2

Thể Loại Truyện : Fantasy, Martial Arts, Romance, Supernatural, Tragedy, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 18-01,2017

Ngày cập nhật: 18-01,2017 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 292

Tóm tắt:

Phần tiếp theo của Shaman King và Shaman King Kang Zeng Bang.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 27

18/01/2017

Chapter 26

18/01/2017

Chapter 25

18/01/2017

Chapter 24

18/01/2017

Extra-Iromono

18/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/01/2017

Chapter 2

18/01/2017

Chapter 3

18/01/2017

Chapter 4

18/01/2017

Chapter 5

18/01/2017

Chapter 6

18/01/2017

Chapter 7

18/01/2017

Chapter 8

18/01/2017

Chapter 9

18/01/2017

Chapter 10

18/01/2017

Chapter 11

18/01/2017

Chapter 12

18/01/2017

Chapter 13

18/01/2017

Chapter 14

18/01/2017

Chapter 15

18/01/2017

Chapter 16

18/01/2017

Chapter 17

18/01/2017

Chapter 18

18/01/2017

Chapter 19

18/01/2017

Chapter 20

18/01/2017

Chapter 21

18/01/2017

Chapter 22

18/01/2017

Chapter 23

18/01/2017

Extra-Iromono

18/01/2017

Chapter 24

18/01/2017

Chapter 25

18/01/2017

Chapter 26

18/01/2017

Chapter 27

18/01/2017
Top