Vua Trên Biển
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vua Trên Biển

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 18-03,2015

Ngày cập nhật: 18-03,2015 (146 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 4,619

Tóm tắt:

Trước One Piece, đã có Vua Trên Biển. Cứ tưởng tượng thuyền trưởng Jack Sparrow mà ... sạch sẽ, đẹp trai hơn và ... dê gái hơn. Đó là thuyền trưởng Basu, với con thuyền Nữ Vương, lênh đênh trên sóng biển.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 257

18/03/2015

Chapter 256

16/03/2015

Chapter 255

16/03/2015

Chapter 254

13/03/2015

Chapter 253

12/03/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/04/2014

Chapter 2

29/04/2014

Chapter 3

29/04/2014

Chapter 4

29/04/2014

Chapter 5

29/04/2014

Chapter 6

29/04/2014

Chapter 7

29/04/2014

Chapter 8

29/04/2014

Chapter 9

29/04/2014

Chapter 10

29/04/2014

Chapter 11

29/04/2014

Chapter 12

29/04/2014

Chapter 13

29/04/2014

Chapter 14

29/04/2014

Chapter 15

29/04/2014

Chapter 16

29/04/2014

Chapter 17

29/04/2014

Chapter 19

06/05/2014

Chapter 20

10/05/2014

Chapter 21

22/05/2014

Chapter 132

09/07/2014

Chapter 133

09/07/2014

Chapter 134

09/07/2014

Chapter 135

09/07/2014

Chapter 136

09/07/2014

Chapter 137

09/07/2014

Chapter 138

09/07/2014

Chapter 139

09/07/2014

Chapter 140

09/07/2014

Chapter 141

09/07/2014

Chapter 142

09/07/2014

Chapter 143

09/07/2014

Chapter 144

09/07/2014

Chapter 145

09/07/2014

Chapter 146

09/07/2014

Chapter 147

09/07/2014

Chapter 148

09/07/2014

Chapter 149

09/07/2014

Chapter 150

09/07/2014

Chapter 151

09/07/2014
Top