Vương Bài Ngự Sử
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vương Bài Ngự Sử

Thể Loại Truyện : Manhua, Action, Adventure

Ngày tạo: 14-05,2015

Ngày cập nhật: 12-11,2018 (62 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,983

Tóm tắt:

Âm dương đảo loạn, trời đất đổi chỗ, quần ma xuất hiện, một nhóm các Ngự Sử Đại Nhân quyết tâm trừ ma diệt yêu, mang lại hòa bình cho nhân loại.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 67

12/11/2018

Chapter 58

08/11/2018

Chapter 57

08/11/2018

Chapter 56

07/11/2018

Chapter 55

06/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/05/2014

Chapter 2

15/05/2014

Chapter 3

24/05/2014

Chapter 4

25/05/2014

Chapter 5

26/05/2014

Chapter 6

18/07/2014

Chapter 7

12/09/2014

Chapter 8

18/10/2014

Chapter 9

Chapter 10

15/01/2015

Chapter 11

17/01/2015

Chapter 12

19/01/2015

Chapter 13

19/01/2015

Chapter 14

23/01/2015

Chapter 15

27/01/2015

Chapter 16

08/02/2015

Chapter 17

11/02/2015

Chapter 18

15/02/2015

Chapter 19

10/03/2015

Chapter 20

11/03/2015

Chapter 21

12/03/2015

Chapter 22

13/03/2015

Chapter 23

14/03/2015

Chapter 24

17/03/2015

Chapter 25

21/03/2015

Chapter 26

23/03/2015

Chapter 27

25/03/2015

Chapter 28

26/03/2015

Chapter 29

27/03/2015

Chapter 30

28/03/2015

Chapter 31

14/05/2015

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 39

28/07/2017

Chapter 40

28/07/2017
Top