Vương Giả Du Hí
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vương Giả Du Hí

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 25-10,2015

Ngày cập nhật: 25-10,2015 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 565

Tóm tắt:

NHƯ CÁ VÀ NƯỚC, KHÁC BIỆT NHƯNG GẮN BÓ. MƯU SĨ VÀ DŨNG TƯỚNG, NHỮNG KẺ CẦM BINH TRÊN CHIẾN TRƯỜNG. BÍ MẬT NÀO PHÍA SAU TÀI NĂNG CỦA HỌ? MỘT TÁC PHẨM VÔ CÙNG ĐẶC SẮC LẤY BỐI CẢNH TAM QUỐC DIỄN NGHĨA, VỚI NHÂN VẬT CHÍNH, QUÁCH GIA, VỊ MƯU SĨ TÀI BA CỦA TÀO THÁO.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

25/10/2015

Chapter 10

06/09/2015

Chapter 9

25/06/2015

Chapter 8

11/06/2015

Chapter 7

24/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/03/2015

Chapter 1.2

29/03/2015

Chapter 2.1

13/04/2015

Chapter 2.2

14/04/2015

Chapter 3

04/05/2015

Chapter 4

09/05/2015

Chapter 5

14/05/2015

Chapter 6

22/05/2015

Chapter 7

24/05/2015

Chapter 8

11/06/2015

Chapter 9

25/06/2015

Chapter 10

06/09/2015

Chapter 11

25/10/2015