Vương Gia ! Không nên a !
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vương Gia ! Không nên a !

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Romance, Shoujo, Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 12-11,2018 (119 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,291

Tóm tắt:

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình... Phần 1 là Công Tử ! Không nên a ! click vào đây xem nè

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 119

12/11/2018

Chapter 118

10/11/2018

Chapter 117

07/11/2018

Chapter 116

05/11/2018

Chapter 115

02/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

07/01/2017

Chapter 14

07/01/2017

Chapter 15

07/01/2017

Chapter 16

07/01/2017

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

15/01/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

06/08/2017

Chapter 29

08/08/2017

Chapter 30

02/11/2017

Chapter 31

06/11/2017

Chapter 32

01/01/2018

Chapter 33

01/01/2018

Chapter 34

02/01/2018

Chapter 35

03/01/2018

Chapter 36

08/01/2018

Chapter 37

11/01/2018

Chapter 38

15/01/2018

Chapter 39

17/01/2018

Chapter 40

23/01/2018
Top