Vương Phong Lôi 1
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Vương Phong Lôi 1

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Other, Action

Ngày tạo: 26-09,2013

Ngày cập nhật: 26-09,2013 (60 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 954

Tóm tắt:

Một phần ngoại truyện khác trong series của Tân Tác Long Hổ Môn kể về Vương Phong Lôi.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 60

26/09/2013

Chapter 59

26/09/2013

Chapter 58

26/09/2013

Chapter 57

26/09/2013

Chapter 56

26/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/09/2013

Chapter 2

26/09/2013

Chapter 3

26/09/2013

Chapter 4

26/09/2013

Chapter 5

26/09/2013

Chapter 6

26/09/2013

Chapter 7

26/09/2013

Chapter 8

26/09/2013

Chapter 9

26/09/2013

Chapter 10

26/09/2013

Chapter 11

26/09/2013

Chapter 12

26/09/2013

Chapter 13

26/09/2013

Chapter 14

26/09/2013

Chapter 15

26/09/2013

Chapter 16

26/09/2013

Chapter 17

26/09/2013

Chapter 18

26/09/2013

Chapter 19

26/09/2013

Chapter 20

26/09/2013

Chapter 21

26/09/2013

Chapter 22

26/09/2013

Chapter 23

26/09/2013

Chapter 24

26/09/2013

Chapter 25

26/09/2013

Chapter 26

26/09/2013

Chapter 27

26/09/2013

Chapter 28

26/09/2013

Chapter 29

26/09/2013

Chapter 30

26/09/2013

Chapter 31

26/09/2013

Chapter 32

26/09/2013

Chapter 33

26/09/2013

Chapter 34

26/09/2013

Chapter 35

26/09/2013

Chapter 36

26/09/2013

Chapter 37

26/09/2013

Chapter 38

26/09/2013

Chapter 39

26/09/2013

Chapter 40

26/09/2013
Top