Waiwai Hey! Say! Jump
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Waiwai Hey! Say! Jump

Thể Loại Truyện : Shoujo

Ngày tạo: 11-05,2014

Ngày cập nhật: 11-05,2014 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 257

Tóm tắt:

Những câu chuyện nhỏ hài hước xoay quanh các thành viên của Hey!Say!JUMP.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

11/05/2014

Chapter 5

13/04/2014

Chapter 4

02/03/2014

Chapter 3

08/12/2013

Chapter 2

08/12/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/07/2013

Chapter 2

08/12/2013

Chapter 3

08/12/2013

Chapter 4

02/03/2014

Chapter 5

13/04/2014

Chapter 6

11/05/2014
Top