Wake Up Deadman
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Wake Up Deadman

Thể Loại Truyện : Drama, Manhwa, Romance, Seinen, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 12-11,2012

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (26 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 786

Tóm tắt:

Cứu mạng bạn gái mình, Sahu tình cờ trở thành một Zombie. Và và cậu ta đáng cố gắng tồn tại trong một rừng đá (đá để ướp lạnh xác ấy =.=' ), cậu ta tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ hát cho cả thế giới này.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 26

12/11/2012

Chapter 25

27/10/2012

Chapter 24

07/12/2011

Chapter 23

07/12/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/12/2011

Chapter 2

07/12/2011

Chapter 3

07/12/2011

Chapter 4

07/12/2011

Chapter 5

07/12/2011

Chapter 6

07/12/2011

Chapter 7

07/12/2011

Chapter 8

07/12/2011

Chapter 9

07/12/2011

Chapter 10

07/12/2011

Chapter 11

07/12/2011

Chapter 12

07/12/2011

Chapter 13

07/12/2011

Chapter 14

07/12/2011

Chapter 15

07/12/2011

Chapter 16

07/12/2011

Chapter 18

07/12/2011

Chapter 19

07/12/2011

Chapter 20

07/12/2011

Chapter 21

07/12/2011

Chapter 22

07/12/2011

Chapter 23

07/12/2011

Chapter 24

07/12/2011

Chapter 25

27/10/2012

Chapter 26

12/11/2012

Chapter 27

27/11/2016
Top