Wake Up Deadman (Second Season)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Wake Up Deadman (Second Season)

Thể Loại Truyện : Horror, Manhwa, Romance, Supernatural, Tragedy, Action, Comedy

Ngày tạo: 19-01,2014

Ngày cập nhật: 19-01,2014 (29 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,140

Tóm tắt:

Tiếp nối câu truyện của SS1

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

19/01/2014

Chapter 27

11/01/2014

Chapter 26

04/01/2014

Chapter 25

07/10/2013

Chapter 24

30/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

02/05/2013

Chapter 1

02/05/2013

Chapter 2

06/05/2013

Chapter 3

06/05/2013

Chapter 4

08/05/2013

Chapter 5

15/05/2013

Chapter 6

20/05/2013

Chapter 7

26/05/2013

Chapter 8

03/06/2013

Chapter 9

07/06/2013

Chapter 10

14/06/2013

Chapter 11

18/06/2013

Chapter 12

27/06/2013

Chapter 13

07/07/2013

Chapter 14

08/07/2013

Chapter 15

16/07/2013

Chapter 16

22/07/2013

Chapter 17

31/07/2013

Chapter 18

09/08/2013

Chapter 19

11/08/2013

Chapter 20

25/08/2013

Chapter 21

30/08/2013

Chapter 22

16/09/2013

Chapter 23

23/09/2013

Chapter 24

30/09/2013

Chapter 25

07/10/2013

Chapter 26

04/01/2014

Chapter 27

11/01/2014

Chapter 28

19/01/2014
Top