Wammy House - L File No. 15
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Wammy House - L File No. 15

Thể Loại Truyện : One Shot

Ngày tạo: 06-11,2013

Ngày cập nhật: 06-11,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 137

Tóm tắt:

L: The Wammy's House và L: One Day là hai chương manga được phát hành trong L: FILE No. 15, một quyển sách đặc biệt được phát hành cùng với phiên bản tiếng Nhật L: Change the World.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

06/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

06/11/2013
Top