Wang Pai Yu Shi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Wang Pai Yu Shi

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 23-02,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (59 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,204

Tóm tắt:

Trong một thế giới mà âm dương đã mất cân bằng, ngày đã sáp nhập với đêm. Con người và quái vật phải học làm sao để cùng nhau tồn tại..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 57

28/07/2017

Chapter 56

28/07/2017

Chapter 55

28/07/2017

Chapter 54

28/07/2017

Chapter 53

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

13/02/2015

Chapter 6

23/02/2015

Chapter 7

15/01/2017

Chapter 8

15/01/2017

Chapter 9

15/01/2017

Chapter 10

15/01/2017

Chapter 11

15/01/2017

Chapter 12

15/01/2017

Chapter 13

15/01/2017

Chapter 14

15/01/2017

Chapter 15

15/01/2017

Chapter 16

15/01/2017

Chapter 17

15/01/2017

Chapter 18

15/01/2017

Chapter 19

15/01/2017

Chapter 20

15/01/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 39

28/07/2017

Chapter 40

28/07/2017
Top