Watashi ni XX Shinasai!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Watashi ni XX Shinasai!

Thể Loại Truyện : Drama, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (75 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 849

Tóm tắt:

Câu chuyện tình kỳ lạ giữa hai người khác nhau hoàn toàn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 76.5

28/07/2017

Chapter 74

28/07/2017

Chapter 73

08/01/2017

Chapter 72

08/01/2017

Chapter 71

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/04/2011

Chapter 2

30/04/2011

Chapter 3

30/04/2011

Chapter 4

30/04/2011

Chapter 5

30/04/2011

Chapter 6

30/04/2011

Chapter 7

30/04/2011

Chapter 8

30/04/2011

Chapter 9

30/04/2011

Chapter 10

30/04/2011

Chapter 11

30/04/2011

Chapter 12

30/04/2011

Chapter 13

30/04/2011

Chapter 14

30/04/2011

Chapter 15

30/04/2011

Chapter 16

30/04/2011

Chapter 17

30/04/2011

Chapter 18

30/04/2011

Chapter 19

30/04/2011

Chapter 20

30/04/2011

Chapter 21

30/04/2011

Chapter 22

30/04/2011

Chapter 23

30/04/2011

Chapter 24

30/04/2011

Chapter 25

30/04/2011

Chapter 26

30/04/2011

Chapter 27

30/04/2011

Chapter 28

30/04/2011

Chapter 29

30/04/2011

Chapter 30

30/04/2011

Chapter 31

30/04/2011

Chapter 32

30/04/2011

Chapter 33

30/04/2011

Chapter 34

30/04/2011

Chapter 35

30/04/2011

Chapter 36

13/08/2013

Chapter 37

14/08/2013

Chapter 38

14/08/2013

Chapter 39

16/08/2013

Chapter 40

16/08/2013
Top