Watashi no Kairosu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Watashi no Kairosu

Thể Loại Truyện : Fantasy, One Shot, Seinen

Ngày tạo: 15-02,2014

Ngày cập nhật: 15-02,2014 (2 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 220

Tóm tắt:

Oneshot đầu tay của tác giả   Theo dõi các project khác tại facebook của nhóm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

15/02/2014

Chapter 1

15/02/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/02/2014

Chapter 2

15/02/2014
Top