Wchange
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Wchange

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 26-07,2013

Ngày cập nhật: 26-07,2013 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 495

Tóm tắt:

Đọc rồi hiểu ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

26/07/2013

Chapter 5

18/07/2013

Chapter 4

06/07/2013

Chapter 3

19/06/2013

Chapter 2

10/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/06/2013

Chapter 2

10/06/2013

Chapter 3

19/06/2013

Chapter 4

06/07/2013

Chapter 5

18/07/2013

Chapter 6

26/07/2013
Top