Were Wolf
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Were Wolf

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (76 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,573

Tóm tắt:

Đang Cập Nhật

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 81

09/06/2018

Chapter 80

09/06/2018

Chapter 79

09/06/2018

Chapter 78

09/06/2018

Chapter 77

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

07/01/2017

Chapter 26

15/01/2017

Chapter 27

15/01/2017

Chapter 28

15/01/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017

Chapter 40

27/07/2017

Chapter 41

27/07/2017

Chapter 42

27/07/2017

Chapter 43

27/07/2017

Chapter 44

27/07/2017

Chapter 45

27/07/2017
Top