White Angels Have No Wings
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

White Angels Have No Wings

Thể Loại Truyện : Manhwa, Romance, School Life

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 29-11,2017 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,178

Tóm tắt:

Ayeon luôn bị bạn bè cùng lớp bắt nạt,cô đành cam chịu số phận đấy Cho đến khi cô lọt vào mắt của Yeonhwa Yeonhwa đã giúp Ayeon chống lại lũ bắt nạt,nhưng sau hành động này có ẩn ý gì....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

29/11/2017

Chapter 27

29/11/2017

Chapter 26

25/09/2017

Chapter 25

25/09/2017

Chapter 24

25/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

08/08/2017

Chapter 15

16/09/2017

Chapter 16

16/09/2017

Chapter 17

18/09/2017

Chapter 18

18/09/2017

Chapter 19

22/09/2017

Chapter 20

22/09/2017

Chapter 21

22/09/2017

Chapter 22

22/09/2017

Chapter 23

22/09/2017

Chapter 24

25/09/2017

Chapter 25

25/09/2017

Chapter 26

25/09/2017

Chapter 27

29/11/2017

Chapter 28

29/11/2017
Top