WHITE WOLF ♦ BẠCH LANG
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

WHITE WOLF ♦ BẠCH LANG

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Shoujo, Other

Ngày tạo: 16-07,2015

Ngày cập nhật: 16-07,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 74

Tóm tắt:

Người sói - tiều thư - bá tước( Vì lý do phải sửa lại ảnh bìa nên các chap sẽ được up ờ đây )

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

16/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/07/2015
Top