White wolf
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

White wolf

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Shoujo, Other

Ngày tạo: 14-06,2015

Ngày cập nhật: 14-06,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 92

Tóm tắt:

Chuyện về anh sói và nàng tiểu thư " siêu bỏ trốn " =]]]

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

14/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/06/2015
Top