Wild Half
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Wild Half

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other

Ngày tạo: 29-08,2012

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (26 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 462

Tóm tắt:

Truyện kể về Người Sói tên là Salsa. đã gặp cậu học sinh Taketo, cả 2 cùng nhau khám phá các vụ án, và vạch trần tội phạm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/08/2012

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 6.5

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016
Top