Witchblade Takeru
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Witchblade Takeru

Thể Loại Truyện : Ecchi, Horror, Mature, Romance, Seinen, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 19-08,2014

Ngày cập nhật: 19-08,2014 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 762

Tóm tắt:

Nói ra mất hay, xem là biết

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

19/08/2014

Chapter 11

10/08/2014

Chapter 10

28/07/2014

Chapter 9

14/07/2014

Chapter 8

07/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/12/2012

Chapter 2

02/12/2012

Chapter 3

02/12/2012

Chapter 4

24/02/2014

Chapter 5

02/03/2014

Chapter 6

14/04/2014

Chapter 7

30/06/2014

Chapter 8

07/07/2014

Chapter 9

14/07/2014

Chapter 10

28/07/2014

Chapter 11

10/08/2014

Chapter 12

19/08/2014
Top