Wolverine MAX (2013)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Wolverine MAX (2013)

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 04-02,2014

Ngày cập nhật: 04-02,2014 (15 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 668

Tóm tắt:

WOLVERINE MAX là bộ truyện về cuộc đời đầy những bí ẩn và tồi tệ của Logan. Một mình đương đầu với đầy rẫy mọi thứ tồi tệ trên cõi đời trong khi chẳng biết mình là ai...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

04/02/2014

Chapter 14

01/02/2014

Chapter 13

08/01/2014

Chapter 12

06/01/2014

Chapter 11

31/12/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/09/2013

Chapter 2

26/09/2013

Chapter 3

01/10/2013

Chapter 4

02/10/2013

Chapter 5

09/10/2013

Chapter 6

12/10/2013

Chapter 7

13/10/2013

Chapter 8

14/10/2013

Chapter 9

24/11/2013

Chapter 10

10/12/2013

Chapter 11

31/12/2013

Chapter 12

06/01/2014

Chapter 13

08/01/2014

Chapter 14

01/02/2014

Chapter 15

04/02/2014
Top