Wolverine Vol.3
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Wolverine Vol.3

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 23-07,2014

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 466

Tóm tắt:

năm 1982 và hiện nay mới nhất là phần 6 (2014). Các phần tuy được xây dựng theo dòng thời gian tuyến tính nhưng nội dung không phụ thuộc vào nhau và vì thế đều có thể xem như các bộ truyện độc lập. Bản thân mỗi phần cũng là một tập hợp gồm nhiều câu truyện nhỏ, không có sự liên hệ quá mật thiết giữa các truyện (tương tự như thể loại truyện 'slice of life' của manga vậy).

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

08/01/2017

Chapter 18

23/07/2014

Chapter 17

18/07/2014

Chapter 16

17/07/2014

Chapter 15

16/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/06/2014

Chapter 2

16/06/2014

Chapter 3

16/06/2014

Chapter 4

16/06/2014

Chapter 5

16/06/2014

Chapter 6

16/06/2014

Chapter 7

16/06/2014

Chapter 8

11/07/2014

Chapter 9

11/07/2014

Chapter 10

11/07/2014

Chapter 11

11/07/2014

Chapter 12

15/07/2014

Chapter 13

15/07/2014

Chapter 14

15/07/2014

Chapter 15

16/07/2014

Chapter 16

17/07/2014

Chapter 17

18/07/2014

Chapter 18

23/07/2014

Chapter 19

08/01/2017
Top