WONTED
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

WONTED

Thể Loại Truyện : School Life, Supernatural, Other, Action, Anime, Comedy

Ngày tạo: 19-05,2014

Ngày cập nhật: 14-09,2018 (94 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 3,214

Tóm tắt:

Có ba loại khác nhau của những người trong thế giới này: Những người được sinh ra bình thường, Những người được sinh ra bình thường nhưng có thể thay đổi, và những người được sinh ra vớiquyền hạn đặc biệt ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 105

14/09/2018

Chapter 101

14/09/2018

Chapter 97

09/06/2018

Chapter 96

09/06/2018

Chapter 95

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/07/2012

Chapter 2

03/07/2012

Chapter 3

03/07/2012

Chapter 4

03/07/2012

Chapter 5

03/07/2012

Chapter 6

03/07/2012

Chapter 7

03/07/2012

Chapter 8

03/07/2012

Chapter 9

03/07/2012

Chapter 10

03/07/2012

Chapter 11

03/07/2012

Chapter 12

03/07/2012

Chapter 13

03/07/2012

Chapter 14

03/07/2012

Chapter 15

27/10/2012

Chapter 16

09/11/2012

Chapter 17

27/11/2012

Chapter 18

18/12/2012

Chapter 19

14/01/2013

Chapter 20

14/01/2013

Chapter 21

21/03/2013

Chapter 22

21/03/2013

Chapter 23

21/03/2013

Chapter 24

12/04/2013

Chapter 25

12/04/2013

Chapter 26

12/04/2013

Chapter 0

19/05/2014

Chapter 27

07/01/2017

Chapter 28

07/01/2017

Chapter 29

07/01/2017

Chapter 30

07/01/2017

Chapter 31

07/01/2017

Chapter 32

07/01/2017

Chapter 33

07/01/2017

Chapter 34

07/01/2017

Chapter 35

07/01/2017

Chapter 36

07/01/2017

Chapter 37

07/01/2017

Chapter 38

07/01/2017

Chapter 39

07/01/2017
Top