Working!!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Working!!

Thể Loại Truyện : Romance, Seinen, Other, Anime, Comedy

Ngày tạo: 30-04,2011

Ngày cập nhật: 30-04,2011 (26 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,154

Tóm tắt:

Takanashi nhận một công việc làm thêm tại một quán ăn gia đình. Nơi mà hầu như tất cả nhân viên ở đó đều bất bình thường. Nhiều câu chuyện hài hước đã đang và sắp xảy ra...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 26

30/04/2011

Chapter 25

30/04/2011

Chapter 24

30/04/2011

Chapter 23

30/04/2011

Chapter 22

30/04/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/04/2011

Chapter 2

30/04/2011

Chapter 3

30/04/2011

Chapter 4

30/04/2011

Chapter 5

30/04/2011

Chapter 6

30/04/2011

Chapter 7

30/04/2011

Chapter 8

30/04/2011

Chapter 9

30/04/2011

Chapter 10

30/04/2011

Chapter 11

30/04/2011

Chapter 12

30/04/2011

Chapter 13

30/04/2011

Chapter 14

30/04/2011

Chapter 15

30/04/2011

Chapter 16

30/04/2011

Chapter 17

30/04/2011

Chapter 18

30/04/2011

Chapter 19

30/04/2011

Chapter 20

30/04/2011

Chapter 21

30/04/2011

Chapter 22

30/04/2011

Chapter 23

30/04/2011

Chapter 24

30/04/2011

Chapter 25

30/04/2011

Chapter 26

30/04/2011
Top