World Embryo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

World Embryo

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Mystery, Seinen, Action

Ngày tạo: 12-09,2015

Ngày cập nhật: 27-07,2017 (97 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,411

Tóm tắt:

Hãy cùng đọc và trải nghiệm một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Moriyama bạn nhé.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 97

27/07/2017

Chapter 96

27/07/2017

Chapter 95

27/07/2017

Chapter 94

27/07/2017

Chapter 93

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

27/07/2017

Chapter 39

27/07/2017

Chapter 40

27/07/2017
Top