World Trigger
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

World Trigger

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 19-10,2015

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (162 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 947

Tóm tắt:

Một ấn phẩm mới trong năm 2013! Một thành phố đã mở cánh cổng đi vào thế giới song song... Từ thế giới bên kia cánh cổng, bọn xâm lược NAVER đã tiến vào gây náo động thành phố... Để bảo vệ cuộc sống của mọi người.... Một tổ chức đã được thành lập mang tên BORDER (Biên giới), thành viên của BORDER là những người mang sức mạnh TRIGGER Họ sẽ làm gì để bảo vệ thành phố của mình?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 164

26/11/2016

Chapter 163

26/11/2016

Chapter 162

26/11/2016

Chapter 161

26/11/2016

Chapter 160

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/02/2013

Chapter 2

04/03/2013

Chapter 3

05/03/2013

Chapter 4

15/03/2013

Chapter 5

22/06/2013

Chapter 6

23/06/2013

Chapter 7

30/06/2013

Chapter 8

05/07/2013

Chapter 9

11/07/2013

Chapter 10

13/07/2013

Chapter 11

20/07/2013

Chapter 12

26/07/2013

Chapter 13

27/07/2013

Chapter 14

31/07/2013

Chapter 15

31/07/2013

Chapter 16

06/08/2013

Chapter 17

12/08/2013

Chapter 18

18/08/2013

Chapter 19

20/08/2013

Chapter 20

31/08/2013

Chapter 21

02/09/2013

Chapter 22

03/09/2013

Chapter 23

07/09/2013

Chapter 24

08/09/2013

Chapter 25

09/09/2013

Chapter 26

15/09/2013

Chapter 27

18/09/2013

Chapter 28

21/09/2013

Chapter 29

23/09/2013

Chapter 30

29/09/2013

Chapter 31

04/10/2013

Chapter 32

12/10/2013

Chapter 33

12/10/2013

Chapter 34

20/10/2013

Chapter 35

02/11/2013

Chapter 36

15/11/2013

Chapter 37

21/11/2013

Chapter 38

11/12/2013

Chapter 39

21/12/2013

Chapter 40

21/12/2013
Top