X Bạo Tộc
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

X Bạo Tộc

Thể Loại Truyện : Historical, Action

Ngày tạo: 12-07,2015

Ngày cập nhật: 12-07,2015 (69 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,932

Tóm tắt:

Cập nhật sau nhé

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 69

12/07/2015

Chapter 68

02/09/2013

Chapter 67

30/08/2013

Chapter 66

29/08/2013

Chapter 65

28/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 14

21/10/2012

Chapter 15

21/10/2012

Chapter 16

21/10/2012

Chapter 17

21/10/2012

Chapter 18

21/10/2012

Chapter 19

21/10/2012

Chapter 20

21/10/2012

Chapter 21

21/10/2012

Chapter 22

21/10/2012

Chapter 23

21/10/2012

Chapter 24

21/10/2012

Chapter 25

21/10/2012

Chapter 26

21/10/2012

Chapter 27

21/10/2012

Chapter 28

21/10/2012

Chapter 29

21/10/2012

Chapter 30

21/10/2012

Chapter 31

21/10/2012

Chapter 32

21/10/2012

Chapter 33

21/10/2012

Chapter 34

21/10/2012

Chapter 35

21/10/2012

Chapter 36

21/10/2012

Chapter 37

21/10/2012

Chapter 38

21/10/2012

Chapter 39

21/10/2012

Chapter 40

21/10/2012
Top