X-Men- Battle of the Atom (2013)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

X-Men- Battle of the Atom (2013)

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 25-10,2013

Ngày cập nhật: 25-10,2013 (9 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 470

Tóm tắt:

Một sự kiện lớn đánh dấu kỉ niệm 50 năm của X-Men. Các X-Men của hiện tại, tương lai, quá khứ gặp nhau, nhiều thứ hỗn loạn đã xảy ra. Thời gian và không gian bị xáo trộn. Các điều tồi tệ đang xảy ra, và lệu họ sẽ giải quyết mọi chuyện ra sao khi các X-Men đang tan đàn xẻ nghé? Đây là 1 bộ crossover có liên quan tới các bộ khác như: All-New-X-Men, X-Men, Uncanny X-Men, Wolverine and the X-Men.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top