Xí Ngầu Xương
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Xí Ngầu Xương

Thể Loại Truyện : Horror, Manhwa, Mystery

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (5 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 184

Tóm tắt:

Truyện đọc lúc nửa đêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016
Top