Xích Trụ Phạn Đường
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Xích Trụ Phạn Đường

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Martial Arts, Mature, Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 18-01,2017

Ngày cập nhật: 06-12,2018 (55 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 7

Tóm tắt:

Sau trận chiến hạt nhân, Nhà tù Xích Trụ (Stanley Prison) từng là nhà tù lớn nhất đã thành một Nhà Ăn, những người được chọn ở lại đều là kỳ nhân dị sĩ, họ có nhiệm vụ đặc biệt gì trong thế giới đầy bạo lực và xấu xa?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

06/12/2018

Chapter 27.2

04/12/2018

Chapter 27

02/12/2018

Chapter 26.2

02/12/2018

Chapter 26.1

02/12/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

02/12/2018

Chapter 1.2

02/12/2018

Chapter 2.1

02/12/2018

Chapter 2.2

02/12/2018

Chapter 3

02/12/2018

Chapter 3.2

02/12/2018

Chapter 4

02/12/2018

Chapter 4.2

02/12/2018

Chapter 5

02/12/2018

Chapter 5.2

02/12/2018

Chapter 6

02/12/2018

Chapter 6.2

02/12/2018

Chapter 7

02/12/2018

Chapter 7.2

02/12/2018

Chapter 8

02/12/2018

Chapter 8.2

02/12/2018

Chapter 9

02/12/2018

Chapter 9.2

02/12/2018

Chapter 10

02/12/2018

Chapter 10.2

02/12/2018

Chapter 11

02/12/2018

Chapter 11.2

02/12/2018

Chapter 12

02/12/2018

Chapter 12.2

02/12/2018

Chapter 13

02/12/2018

Chapter 13.2

02/12/2018

Chapter 14

02/12/2018

Chapter 14.2

02/12/2018

Chapter 15

02/12/2018

Chapter 15.2

02/12/2018

Chapter 16

02/12/2018

Chapter 16.2

02/12/2018

Chapter 17

02/12/2018

Chapter 17.2

02/12/2018

Chapter 18

02/12/2018

Chapter 18.2

02/12/2018

Chapter 19

02/12/2018

Chapter 19.2

02/12/2018

Chapter 20

02/12/2018

Chapter 20.2

02/12/2018
Top