Xin Lỗi Tớ Thích Cậu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Xin Lỗi Tớ Thích Cậu

Thể Loại Truyện : Romance

Ngày tạo: 16-03,2013

Ngày cập nhật: 16-03,2013 (9 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 341

Tóm tắt:

Cập nhật sau...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

16/03/2013

Chapter 8

09/03/2013

Chapter 7

25/02/2013

Chapter 6

08/02/2013

Chapter 5

31/01/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/12/2012

Chapter 2

25/12/2012

Chapter 3

31/12/2012

Chapter 4

24/01/2013

Chapter 5

31/01/2013

Chapter 6

08/02/2013

Chapter 7

25/02/2013

Chapter 8

09/03/2013

Chapter 9

16/03/2013
Top