Xin Ngài Đấy Điền Lão Gia
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Xin Ngài Đấy Điền Lão Gia

Thể Loại Truyện : Manhua, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 14-09,2017 (24 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 246

Tóm tắt:

Cập nhật sau... ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 24

14/09/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 0

27/11/2016

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

14/09/2017
Top