Xú Nữ Đích Hậu Cung
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Xú Nữ Đích Hậu Cung

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Smut, Other, Action

Ngày tạo: 06-08,2017

Ngày cập nhật: 13-11,2018 (43 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 723

Tóm tắt:

Đây là bộ truyện hậu cung mỹ nam như mây đứng lên chống lại nữ tôn. Chợ đêm trong lòng đất biến thành y nữ…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 43

13/11/2018

Chapter 42

06/11/2018

Chapter 41

27/10/2018

Chapter 40

05/09/2018

Chapter 39

28/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/08/2017

Chapter 2

12/08/2017

Chapter 3

13/08/2017

Chapter 4

16/08/2017

Chapter 5

17/08/2017

Chapter 6

18/08/2017

Chapter 7

31/08/2017

Chapter 8

01/09/2017

Chapter 9

19/09/2017

Chapter 10

24/09/2017

Chapter 11

29/09/2017

Chapter 12

12/11/2017

Chapter 13

13/12/2017

Chapter 14

09/01/2018

Chapter 15

10/01/2018

Chapter 16

05/02/2018

Chapter 17

06/02/2018

Chapter 18

08/02/2018

Chapter 19

11/02/2018

Chapter 20

21/02/2018

Chapter 21

28/02/2018

Chapter 22

02/03/2018

Chapter 23

07/03/2018

Chapter 24

14/03/2018

Chapter 25

16/03/2018

Chapter 26

21/03/2018

Chapter 27

30/03/2018

Chapter 28

05/04/2018

Chapter 29

11/04/2018

Chapter 30

24/04/2018

Chapter 31

03/05/2018

Chapter 32

12/05/2018

Chapter 33

17/05/2018

Chapter 34

16/06/2018

Chapter 35

20/06/2018

Chapter 36

18/07/2018

Chapter 37

14/08/2018

Chapter 38

22/08/2018

Chapter 39

28/08/2018

Chapter 40

05/09/2018
Top