Xuyên Việt Thật Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Xuyên Việt Thật Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Drama, Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 13-05,2018 (31 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 408

Tóm tắt:

Nữ chính chơi game đêm, hôm sau xuyên việt. Xuyên gì không xuyên, xuyên vào người một đứa dần. Riêng cái app ở chỗ nào thì coi truyện biết…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 31

13/05/2018

Chapter 30

05/05/2018

Chapter 29

29/04/2018

Chapter 28

21/04/2018

Chapter 27

13/04/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

30/07/2017

Chapter 25

02/04/2018

Chapter 26

08/04/2018

Chapter 27

13/04/2018

Chapter 28

21/04/2018

Chapter 29

29/04/2018

Chapter 30

05/05/2018

Chapter 31

13/05/2018
Top