Ỷ thiên đồ long ký
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ỷ thiên đồ long ký

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Martial Arts, Mystery, Action, Adventure

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (100 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,411

Tóm tắt:

Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của nhà văn Kim Dung.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 100

27/11/2016

Chapter 99

27/11/2016

Chapter 98

27/11/2016

Chapter 97

27/11/2016

Chapter 96

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/03/2014

Chapter 2

15/03/2014

Chapter 3

15/03/2014

Chapter 4

15/03/2014

Chapter 5

15/03/2014

Chapter 6

15/03/2014

Chapter 7

15/03/2014

Chapter 8

15/03/2014

Chapter 9

15/03/2014

Chapter 10

15/03/2014

Chapter 11

15/03/2014

Chapter 12

15/03/2014

Chapter 13

15/03/2014

Chapter 14

15/03/2014

Chapter 15

15/03/2014

Chapter 16

15/03/2014

Chapter 17

15/03/2014

Chapter 18

15/03/2014

Chapter 19

15/03/2014

Chapter 20

15/03/2014

Chapter 21

15/03/2014

Chapter 22

15/03/2014

Chapter 23

15/03/2014

Chapter 24

15/03/2014

Chapter 25

15/03/2014

Chapter 26

15/03/2014

Chapter 27

15/03/2014

Chapter 28

15/03/2014

Chapter 29

15/03/2014

Chapter 30

15/03/2014

Chapter 31

15/03/2014

Chapter 32

15/03/2014

Chapter 33

15/03/2014

Chapter 34

15/03/2014

Chapter 35

15/03/2014

Chapter 36

15/03/2014

Chapter 37

15/03/2014

Chapter 38

15/03/2014

Chapter 39

15/03/2014

Chapter 40

15/03/2014
Top