Yae no Sakura
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Yae no Sakura

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Action, Comic

Ngày tạo: 10-08,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 525

Tóm tắt:

Bộ manga dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của Yaeko Yamamoto, là người đã vượt qua mọi rào cản về định kiến xã hội để trở thành nữ xạ thủ đầu tiên bảo vệ quê nhà Aizu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 7

10/08/2015

Chapter 6

17/07/2015

Chapter 5

06/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/02/2015

Chapter 2

21/03/2015

Chapter 3

05/05/2015

Chapter 4

26/06/2015

Chapter 5

06/07/2015

Chapter 6

17/07/2015

Chapter 7

10/08/2015

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016
Top